Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta plana web guarda petits fragments d'informació (cookies) en el vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Vostè pot desactivar l'ús de cookies modificant la configuració del seu navegador. Navegar per la nostra plana web sense canviar la configuració del navegador fa que vostè ens està autoritzant a emmagatzemar aquesta informació en el seu dispositiu.

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de 2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, VIMA RENT A CAR SL li informa que és titular del lloc web www.vimarentacar.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, VIMA RENT A CAR SL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és VIMA RENT A CAR SL, amb CIF B07657620 i domicili social a VIMA RENT A CAR SL; MARINA 25, 07659 CALA FIGUERA (MALLORCA) inscrita al Registre Mercantil al tom 1138, foli 187, full PM.15686, inscripció 5. L'adreça de correu electrònic de contacte amb la empresa és autos@vimarentacar.com.

POLÍTICA DE COMBUSTIBLE / OPCIONS

L'empresa ofereix l'opció de lliurament i devolució de ple/ple. L'empresa ofereix altres polítiques alternatives de combustible.

POLÍTICA DE LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ

  1. En el lliurament: l'empresa es compromet a revisar el vehicle amb el consumidor i reflectir l'estat i els possibles danys del vehicle, si el client ho demana.
  2. A la devolució: després d'haver revisat el vehicle, el consumidor pot exigir còpia de l'informe de revisió en el qual aparegui la presència o no de danys i detall dels mateixos.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de VIMA RENT A CAR SL confereix la condició de usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de VIMA RENT A CAR SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de VIMA RENT A CAR SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per VIMA RENT A CAR SL per l'accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis esmentats. L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per VIMA RENT A CAR SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

VIMA RENT A CAR SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals el usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. VIMA RENT A CAR SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, VIMA RENT A CAR SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

VIMA RENT A CAR SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través del seu web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

VIMA RENT A CAR SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, VIMA RENT A CAR SL informa que les cookies s'associen l'usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l'informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal · lades al seu disc dur. No obstant això, per l'accés a la website de VIMA RENT A CAR SL no serà preceptiva la instal · lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, VIMA RENT A CAR SL informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de VIMA RENT A CAR SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, VIMA RENT A CAR SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel · lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça VIMA RENT A CAR SL; MARINA 25, 07659 CALA FIGUERA (MALLORCA). Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Els drets de propietat intel · lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a VIMA RENT A CAR SL seran, per tant, obres protegides com propietat intel · lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel · lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de VIMA RENT A CAR SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

VIMA RENT A CAR SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i VIMA RENT A CAR SL es regirà per la normativa espanyola vigent i són competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l' usuari i VIMA RENT A CAR SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de CALA FIGUERA (MALLORCA).